TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
MANH_18_ND
Mer_MANH_18
4
7458657
2
Bek
Mer_Bek
4
2966109
3
BearBedding
Mer_Shopee_
4
1150540
4
Rank100
HD_KaKaThang
4
534345
5
NDV_2023
Mer_06
3
7264958
6
CML_MushRoom
HerC_MushRom
3
6150186
7
NgoTrinhD0
HerC_HT_Mup_
3
4610197
8
2Tay2Chai65
Mer_2ChAi65
3
956863
9
CaiDeoGiVay
Mer_MrNgaoDa
3
725145
10
_MakeLove_
Mer__QuaSon
3
497897
11
TN_BaBy
HerC_BaBy_TN
3
486799
12
DoiThuManh
Mer_KiemMa_
2
1840925
13
Lexus_lx600
LSB_TA
2
1773715
14
_CoBeMuaThu_
HD_Tom
2
1276005
15
HaGiang
HerC_HaGiang
2
1189686
16
TaSu
Mer_TheGame
2
747154
17
BuLonDonDam
HD_1KeVoTinh
2
716384
18
Simple
HerC_Local
2
587564
19
ThichLaNhich
HD_SiDa
2
373144
20
CoDocVuong_
HD_CoDoc
2
347001