Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
TRK1
20
4,000,033,929 gold
2
BDH
11
787,777,026 gold
3
Bek
90
653,938,976 gold
4
ChiCa
19
341,760,785 gold
5
CF5
88
302,441,579 gold
6
Vicky
90
276,271,626 gold
7
_Tuan_BBQ_
90
254,321,963 gold
8
SHOPPING
10
164,643,887 gold
9
Open2
90
145,121,628 gold
10
CaiDeoGiVay
90
142,908,845 gold